Woodland

Op dit type terrein heeft de natuur het decor overgenomen.

M/90 camo bewijst op deze terreinen haar efficiëntie.